Pravila o privatnosti

Mi smo kompanija koja je specijalizirana za razvoj softvera i koja već 11 godina uspješno posluje na dva kontinenta, sa uredima u Atlanti, Amsterdamu, Njujorku, Sarajevu, Mostaru i Banjaluci. Fokusirani smo na razvoj softvera sa savremenim tehnologijama uz agilni pristup poslovanju zbog čega nas svjetski lideri na tržištu često prepoznaju kao partnera.

Zbog stalne potrebe za novim radnicima, a usljed nedostatka radne snage koja je osposobljena za rad u sektoru informacionih tehnologija (IT) u Bosni i Hercegovini, odlučili smo kreirati program koji će polaznicima omogućiti brzu i kvalitetnu edukaciju potrebnu za rad u IT industriji. Taj program smo nazvali Paragon full stack. U svrhu promocije samog programa, ali i svih pogodnosti koje isti nudi, između ostalog i potencijalnog zaposlenja u našoj, ali i drugim BiH IT kompanijama, pokrenuli smo ovu internet stranicu. U informacijama koje dijelimo na ovoj internet stranici se pojavljuju i podaci koji su označeni kao lični i koji podliježu posebnim mjerama zaštite. Ti podaci mogu da budu i Vaši podaci u ispod navedenim slučajevima.

Internet stranica www..paragon.ba je u vlasništvu kompanije Mistral Technologies d.o.o., Sarajevo (u daljem tekstu Mistral) koja poštuje privatnost posjetilaca svojih internet stranica i brine se o čuvanju tajnosti njihovih podataka. S tim ciljem su izrađena ova Pravila o privatnosti koja se odnose samo na radnje na internet stranicama u vlasništvu kompanije Mistral. Prikupljanje, čuvanje i prijenos ličnih podataka se obavlja u skladu s odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11) koje regulišu zaštitu ličnih podataka, njihov prijenos, i sprječavanje neovlaštenog pristupa i upotrebe ličnih podataka.

Radi lakšeg i jednostavnijeg razumijevanja informacija koje prikupljamo (kako ih prikupljamo, koristimo i kakva su Vaša prava i opcije u vezi s tim), predstavljamo Vam osnovne politike prikupljanja i obrade informacija na internet stranici www.paragon.ba.

Ukoliko imate nedoumice i/ili pitanja u vezi sa tekstom ispod, molimo Vas da nam se javite na hello@paragon.ba.

Kako prikupljamo informacije?

Prilikom posjete internet stranici www.paragon.ba, Vi na toj stranici svjesno i svojevoljno možete ostaviti informacije koje se tiču Vas i Vaših ličnih osobina koje su bitne za prijavu na program Paragon kako je to objašnjeno u Uslovima korištenja. U isto vrijeme, kada posjetite internet stranicu, Vi ostavljate i svoje tehničke podatke koje se odnose na mrežne sisteme koje koristite da biste pristupili internetu ili nekoj internet stranici. Vaše informacije prikupljamo isključivo po osnovu Vašeg odobrenja koje je dato u obliku pismene saglasnosti na način kako je to objašnjeno u Uslovima i pravilima korištenja koje možete pogledati OVDJE.

1. Informacije koje se tiču Vas i Vaših ličnih osobina i identiteta, prikupljamo:
Vašim svojevoljnim prijavama

Vi nam ostavljate svoje podatke popunjavanjem registracione forme koja je objašnjena u Uslovima korištenja.

2. Informacije koje se odnose na tehničke informacije, prikupljamo:
Vašom posjetom našoj internet stranici (www.paragon.ba).

U momentu kada Vam se otvori prozor internet stranice www.paragon.ba u tom momentu nama ostaju zabilježene neke od Vaših tehničkih informacija, koje se odnose na informacije prijave odnosno registracije (Log Data).

Kolačiće (cookies) – kolačićima ne prikupljamo lične informacije o korisniku, već koristimo ovu opciju za poboljšanje Vašeg korisničkog iskustva. Na osnovu kolačića koje mi prikupljamo, mi ne možemo povezati stvarnu osobu sa prijavnom sesijom koju pratimo.

Šta mi zapravo radimo sa Vašim informacijama?

Vaše podatke, koje prikupljamo putem internet stranice www.paragon.ba, koristimo kako bismo ispunili svoje obaveze u skladu sa održavanjem programa Paragon, za proces selekcije i prijema na program Paragon, a kasnije za potpisivanje ugovora o edukaciji u programu Paragon. Također, Vaše podatke možemo iskoristiti kako bismo bolje shvatili Vaše potrebe i otkrili kako da unaprijedimo sadržaj i kvalitet svoje stranice. Vaše podatke možemo koristiti kako bismo Vas kontaktirali i/ili pružili Vam informacije o nama i Vašoj prijavi za program Paragon.

1. U svrhu promocije programa Paragon, koristićemo Vaše lične podatke, uključujući i Vaše fotografije. U procesu registracije, a u svrhu promocije programa Paragon, nećemo koristiti Vaše lične podatke.

2. Vi, kao osoba koja želi da se edukuje kroz program Paragon, pohranjujete svoje podatke na internet stranici www.paragon.ba, odnosno u našim bazama, radi sticanja određenog znanja i zvanja u IT industriji.

3. Sve što smo ovdje naveli da radimo sa Vašim podacima, u postupku registracije odnosno prijave za program Paragon, te čuvanja i obrade Vaših podataka nakon perioda registracije, radimo samo ako imamo izričito pismeno odobrenje od Vas. Bez tog odobrenja, mi nismo u mogućnosti da Vas kontaktiramo na bilo koji način niti da prikupljamo i čuvamo Vaše informacije. U toku registracije, odobrenje nam dajete klikom na kvadratić pored kojeg piše: Saglasan/a sam da Mistral prikuplja i obrađuje moje lične podatke u procesu prijave za program Paragon.

4. Kada su u pitanju tehničke informacije, sa njima ne radimo apsolutno ništa i na osnovu tehničkih informacija koje nam ostaju na internet stranici www.paragon.ba, na osnovu istih nije moguća identifikacija.

5. Može se desiti da Vaše podatke podijelimo s agentima, saradnicima ili partnerima kompanije Mistral, a ukoliko to zahtijevaju usluge koje ovi pojedinci ili pravna lica obavljaju za ili sa kompanijom Mistral. Ovi agenti, saradnici ili partneri ne smiju koristiti podatke u bilo koju drugu svrhu osim u svrhu pružanja usluga kompaniji Mistral ili u svrhu saradnje sa kompanijom Mistral. Možemo Vaše podatke dati agentima, saradnicima ili partnerima koji nam održavaju baze podataka za usluge obrade podataka ili kako bismo Vam mogli poslati informacije koje ste tražili. Mistral od ovakvih saradnika zahtijeva da se ugovorom obavežu da će poštivati sigurnost i privatnost najmanje u onoj mjeri koja je opisana ovim Pravilima privatnosti i Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11). Vaše podatke možemo proslijediti trećim stranama, ukoliko je takvo prosljeđivanje u vezi s zapošljavanjem ili drugim poslovima na ovoj stranici za koje su te informacije bitne. U tom slučaju od treće strane zahtijevamo da s Vašim podacima postupa u skladu s ovim Pravilima. Sve treće strane s kojima podijelimo Vaše podatke moraju se ugovorom obavezati da će osigurati nivo zaštite koji je barem na nivou koji osiguravaju ova Pravila i Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11). Svi podaci prikupljeni putem ove stranice mogu biti proslijeđeni izvan granica Bosne i Hercegovine i to prema društvima povezanim s Mistralom, poslovnim partnerima i predstavnicima Mistrala u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.

Šta Vi možete raditi sa Vašim informacijama registrovanim u našoj bazi?

U svakom trenutku, Vi možete da izmijenite Vaše informacije i da odredite način upotrebe Vaših informacija: kome možemo, a kome ne možemo slati Vaše informacije, koje informacije možemo, a koje ne možemo slati. Imate opciju brisanja računa i svih svojih informacija. U skladu sa novim evropskim zakonodavstvom, Vi, između ostalog, možete da:

  1. Provjerite status svojih podataka, način na koji prikupljamo Vaše podatke, kome smo proslijedili Vaše podatke i sl. Odgovor na Vaš upit ćemo Vam poslati u periodu od 30 dana;
  2. Zahtijevate od nas da prestanemo koristi Vaše podatke i da Vas ne kontaktiramo ni u kom slučaju (ni za potencijalno zaposlenje). U svakom slučaju, imaćete i opciju da se odjavite sa svih naših usluga;
  3. Zahtijevate trajno brisanje Vaših podataka iz naše baze (pravo na zaborav);
  4. Podnesete prigovor na način korištenja odnosno obrade Vaših podataka. Više informacija o ovoj temi pogledajte OVDJE i OVDJE.

Gdje čuvamo Vaše podatke?

Na sasvim siguran način, Vaše podatke čuvamo na serverima koji su u vlasništvu Google LLC, a koji se nalaze na lokacijama koje možete pogledati na sljedećem linku. Više o Pravilima i privatnosti Google kompanije, možete pogledati ovdje.

Koliko dugo čuvamo Vaše informacije? 

Podatke koje nam pošaljete putem registracione forme, a radi prijave za program Paragon, čuvamo 2 godine, ukoliko iz nekog razloga Vaša prijava nije bila uspješna i/ili ukoliko niste postali polaznik programa Paragon nakon prve prijave. Ukoliko je Vaša prijava uspješna i postali ste polaznik Paragona, u tom slučaju Vaše podatke čuvamo trajno u skladu sa Primjenjivim zakonima, radi izvršavanja ugovornih obaveza i radi obaveza koje proizilaze iz primjenjivih zakona.

Nakon isteka roka od 2 godine, ukoliko nismo obavezni u skladu sa primjenjivim zakonima, Vaše podatke brišemo na način da ih uklanjamo iz Google Drive-a trajnim brisanjem i tako što fizički uništavamo svaku fizičku kopiju bilo kojeg dokumenta koji sadrži Vaše lične podatke osim onih koje smo obavezni čuvati radi primjenjivih zakona.

Korištenje naših usluga od strane djece i maloljetnika 

Djeca ne mogu ostavljati svoje lične podatke na internet stranici www.paragon.ba niti se prijavljivati program Paragon. Maloljetnici koji su napunili 17 godina, mogu ostavljati svoje lične podatke na internet stranici www.paragon.ba i mogu se prijavljivati na program Paragon, s tim da u trenutku potpisivanja ugovora moraju biti punoljetni i imati pravnu sposobnost.

Sigurnost

Određena područja internet stranice www.paragon.ba koja prikupljaju Vaše podatke, iste koriste u svrhu kompletiranja poslovnih procesa, a dok su isti zaštićeni SSL sigurnosnim protokolom između servera i Vašeg internet pretraživača za prijenos podataka. Internet stranica www.paragon.ba koristi hosting centre trećih strana. Sve naše usluge se hostiraju unutar renomiranih cloud davaoca usluga, kao što su Azure i/ili AWS i oni imaju odgovornost da osiguraju sve naše servise, što je definisano posebnim ugovorom (Service Level Agreement) između davaoca usluge i nas kao korisnika.

Internet stranica www.paragon.ba koristi hosting centre trećih strana. Sve naše usluge se hostiraju unutar renomiranih cloud davaoca usluga, kao što su Azure i/ili AWS i oni imaju odgovornost da osiguraju sve naše servise, što je definisano posebnim ugovorom (Service Level Agreement) između davaoca usluge i nas kao korisnika.

Izmjene Pravila i kontakti 

Povremeno se može desiti da mijenjamo ova Pravila u skladu sa zakonskim obavezama i našim internim pravilima. Ukoliko dođe do izmjena, mi ćemo ih objaviti na našoj internet stranici www.paragon.ba. Ako i dalje, nakon objavljenih izmjena, nastavite da koristite www.paragon.ba Vi prihvatate izmjene Pravila. Ukoliko dođe do znatnijih izmjena ovih Pravila, u tom slučaju se može desiti da Vas direktno kontaktiramo ako to od nas zahtijeva zakonodavstvo. 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o ovim Pravilima privatnosti ili o našoj stranici, molimo Vas da kontaktirate: 

Mistral Technologies d.o.o. Sarajevo,

Maglajska 1, 71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina,

Telefon: +387 65 698 474

E-mail: hello@paragon.ba

www.paragon.ba