U subotu smo se zajedno sa polaznicima prve generacije i partnerima iz kompanije Rubicon družili na Trebeviću. Cilj neformalnih druženja je da napravimo pauzu od programiranja, Paragon faza i projekata na kojim polaznici rade i – samo uživamo u druženju.

U subotu smo se zajedno sa polaznicima prve generacije i partnerima iz kompanije Rubicon družili na Trebeviću. Cilj neformalnih druženja je da napravimo pauzu od programiranja, Paragon faza i projekata na kojim polaznici rade i – samo uživamo u druženju.

U subotu smo se zajedno sa polaznicima prve generacije i partnerima iz kompanije Rubicon družili na Trebeviću. Cilj neformalnih druženja je da napravimo pauzu od programiranja, Paragon faza i projekata na kojim polaznici rade i – samo uživamo u druženju.

U subotu smo se zajedno sa polaznicima prve generacije i partnerima iz kompanije Rubicon družili na Trebeviću. Cilj neformalnih druženja je da napravimo pauzu od programiranja, Paragon faza i projekata na kojim polaznici rade i – samo uživamo u druženju.

A neki su stigli i do Vrha 🙂

U subotu smo se zajedno sa polaznicima prve generacije i partnerima iz kompanije Rubicon družili na Trebeviću. Cilj neformalnih druženja je da napravimo pauzu od programiranja, Paragon faza i projekata na kojim polaznici rade i – samo uživamo u druženju.