Paragon full stack program, bazira se na MERN tehnologijama i ne iziskuje prethodno iskustvo iz programiranja.

Šta znači full stack u nazivu našeg programa?

Full stack ukazuje na to da web programer poznaje full (cijeli) spektar tehnologija i vještina koje su potrebne da se napravi kompletna web aplikacija. Full stack podrazumijeva dvije različite faze: front-end i back-end.


MERN stack je skup tehnologija koje obezbeđuju znanje i front-end i back-end faza za razvoj web aplikacija, koji se sastoji se od MongoDB, ExpressJS, ReactJS i NodeJS tehnologija kao njegovih radnih komponenti. Kombinacija znači da JSON podaci prirodno teku od naprijed prema nazad, što ih čini brzim za nadogradnju i relativno jednostavnu za otklanjanje grešaka. Osim toga, morate znati samo jedan programski jezik i strukturu JSON dokumenta da biste razumjeli cijeli sistem.


Šta svaka komponenta MERN tehnologija podrazumijeva?

MongoDB: NoSQL (ne samo SQL) baza podataka zasnovana na dokumentima koja pohranjuje podatke u dokumente nalik JSON-u. Strukturiran je tako da omogućava laganu i brzu organizaciju, pohranu, pronalaženje, modificiranje, brisanje i obradu podataka.ExpressJS: Koristi se za izgradnju pozadinskog dijela stranice koristeći NodeJS funkcije i strukture. Pošto NodeJS nije razvijen za izradu web stranica, već za pokretanje JavaScripta na mašini, razvijen je ExpressJS.

ReactJS: React je najpopularnija JS biblioteka koju je razvio Facebook. Koristiti se za izradu korisničkih interface-a (onoga što vidi korisnik). Instagram je jedna od najpoznatijih većih aplikacija napravljena korištenjem ove biblioteke.

NodeJS: Prvobitno ga je napisao Ryan Dahl 2009. i dizajniran je za izgradnju skalabilnih mrežnih aplikacija. Kreiran na JavaScriptu, koji se tradicionalno koristi na frontendu. Node.js proširuje mogućnosti JavaScripta za izvođenje na backendu.

Svaka od ove 4 moćne tehnologije pruža end-to-end okvir za programere za rad i svaka od ovih tehnologija igra veliku ulogu u razvoju web aplikacija. Samim tim svi koji uspješno završe Paragon biće u stanju samostalno razviti kompletnu web aplikaciju, od njenog izgleda koji vidi krajnji korisnik, do najsitnijih pozadinskih procesa. 


Na kojim projektima ćete raditi unutar Paragona? Pogledajte ovdje.

Kroz samo 9 mjeseci struktuiranog i predanog rada možete napraviti lični i profesionalni napredak, te savladiti MERN tehnologije, zavređujući naziv full stack developera. Sa novom generacijom učesnika, počinjemo ove jeseni.

Prijavite se za naš 4. ciklus putem ovog linka: https://paragon.ba/zapocni-svoju-karijeru/