Saglasnost za lične podatke

Saglasan/saglasna sam da moje lične podatke, ime i prezime, kao i sve druge lične podatke koje sam poslao/poslala putem ove internet stranice, Mistral Technologies d.o.o. može koristiti u svrhu prijave na i/ili pohađanja programa Paragon i eventualnog zaposlenja u Mistralu ili kod Mistralovih partnera.

Također, saglasan/saglasna sam da Mistral Technolgies d.o.o. skladišti/sačuva sve moje lične podatke u svojoj bazi, a koje sam poslao/poslala putem stranice www.paragon.ba,  da ih može slati van sjedišta firme u druge organizacione jedinice, povezana društva, sestrinske firme, partnerske firme te da mi može slati info o Paragonu i eventualnom zaposlenju u Mistral Technologies d.o.o. i njegovim poslovnim jedinicama, povezanim društvima i/ili sestrinskim firmama, partnerskim firmama kao i da me može kontaktirati na sve kontakte koje sam ostavio/ostavila u biografiji u vezi gore navedene svrhe davanja ličnih podataka.

Također, dajem saglasnost i pristajem na besplatnu upotrebu fotografija i video materijala koji me prikazuju, a u svrhu promocije programa Paragon. 

Moje lične podatke Mistral Technologies d.o.o. može čuvati do opoziva.

Ovu saglasnost mogu opozvati u bilo koje vrijeme slanjem e-maila na e-mail adresu: hello@paragon.ba