Izjava o ravnopravnosti spolova

Kompanija Mistral Technologies, koja je osnivatelj Paragon full stack programa, u potpunosti poštuje i uvažava stavke iz CEDAW konvencije (Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, UN dokument). Sve pogodnosti programa su jednake za muškarce i žene. Radi limitacije dužine teksta u marketinškim materijalima korišten je neutralni naziv pozicije koju osigurava program nakon uspješnog završetka, a to je: full stack web programer. Ova pozicija se ravnopravno odnosi na oba spola.